JAVNE POVRŠINE

Javne površine smatramo kao multifunkcionalne površine koje moraju zadovoljiti potrebe građana i ostalih korisnika, u svakom projektu dajemo poseban naglasak na društvenu, ekološku i socialnu dimenziju.

U mogućnosti smo vam ponuditi projekte za prilagodbu na klimatske promjene svih javnih površina.

Projektiramo

Trgove, pješačke ulice i zone, gradske obale, rive, promenade, šetališta, plaže , vanjske površine stambenih naselja i objekata, sportsko rekreacijske zone, školski vrtovi, parkove, sanaciju odlagališta otpada i kamenoloma, tematske vrtove (botanički, dendrološki, zoološki vrtovi), tematske parkove (etnoparkovi, arheološki parkovi, parkovi skulptura).

Reference: