Katja Sošić

katja2

Diplomirala 2002 g. pri Arhitektonskom sveučilištu u Veneciji ( IUAV – Istituto Universitario di Archittetura di Venezia), studiji prostornog planiranja, urbanizma i projektiranja okoliša.

Ovlaštena krajobrazna arhitektica i ovlaštena arhitektica urbanistica.

Ovlaštena od Ministarstva kultrure za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Od 2002 do 2014 g. zaposlena u Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoliš d.o.o. Rovinj, kao projektant i planer.

Od 2014 do 2016 direktorica u Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoliš d.o.o. Rovinj. U svom radnom iskustvu direktno sudjelovala u projektiranju krajobraza najznačajnijih investicija u turizmu, kao što su okoliš Hotela Monte Mulini i Hotela Lone, sportsko rekreacijski centar s golf igralištem – Srđ.

Sudjelovanje na kongresima, publikacije i nagrade:

“Plaže”; Katja Sošić, Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Summit u vrtu, Agronomski fakultet u Zagrebu – Studiji krajobrazne arhitekture, Zagreb 2016.

“Green infrastructure against flooding as a new challenge of the town of Pula, Croatia”; Katja Sošić, Tatjana Uzelac; VI Icon-la International Conference: Green infrastructure from global to local, EFLA Regional Congress, St.Petersburg, Stockholm and Uppsala, 2012.

I. Međunarodna nagrada za valorizaciju i idejno rješenje uređenja park-šume Punta Corrente – Zlatni rt, Rovinj. Beograd, 2011.

“Zelene površine urbanih sredina kao potencijal zaštite od negativnog djelovanja voda” Tatjana Uzelac, Katja Sošić, 5. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem – Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena, Opatija 2011

“Golf i okoliš, stanje i razvojne mogućnosti”, Komora arhitekata RH, Rovinj, 2007.

“Planiranje golf igrališta u skladu s okolišem i društvenom sredinom”, Brijuni International Golf Conference 2007.

“Obalni grad – Indikatori održivosti / Costal city – Sustainability indicators, Nacionalni odbor Republike Hrvatske za habitat, Bilten, Zagreb, listopad 2003. godina I, br.1.

IZ PODRUČJA TURIZAM NAJ RELEVANTNIJI:

Projekti

Idejni, glavni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja – Hotel Lone – Rovinj 2008. – 2011.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja – Hotel Monte Mulini – Rovinj 2008. – 2010.

Projekt krajobraznog uređenja turističkog naselja Meneghetti – Bale – 2016.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja vanjskih bazena hotela Eden (te restorana Oleandar i wellnessa hotela Eden),Rovinj, zona Monte Mulini, 2011 – 2013.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt: Rekonstrukcija Turističkog naselja TN ”Amarin 1” –Apartmani 2 – zona planirane rekonstrukcije, Grad Rovinj, Turistička zona ”Monsena – Valdaliso”, 2011.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt: Rekonstrukcija Turističkog naselja TN „Amarin 1“ -restoran s bazenima Grad Rovinj, Turistička zona „Monsena – Valdaliso“, 2011.

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja -Hotel Eden – Rovinj 2008.

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja -Park uz snack bar hotela Eden – Rovinj 2008 .

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja – Restoran marina – Rovinj2008.

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja – Zona bazena hotela Monte Mulini – Rovinj 2008.

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja -Park mlinova

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja -Hotel Monte Mulini apartmani – Rovinj 2008.

Izvedbeni projekt dekorativnih bazena i spa vrta – Hotel Lone – Rovinj 2008.

Idejni projekt krajobraznog uređenja pristupa i restorana – Škaraba – Rovinj, 2008.

Idejni projekt krajobraznog uređenja turističke zone Monte Mulini – Rovinj – 2007.

Studije

Master plan golf igrališta “Stancija Grande” – Vrsar – 2009.

Tehnička podrška za Olazabal Design – Golf igralište “Stancija Grande” Vrsar, 2008.

Master plan golf igrališta “S.Marko” – Rovinj – 2008.

Master plan “Vrnjak golf and country Club” – 2007.

Programski koncept prostornog razvoja golf igrališta “Stancija Grande” – Vrsar – 2007.

IZ PODRUČJA JAVNIH POVRŠINA

Kao glavni projektant:

Idejni, glavni i izvedbeni – Uređenje plaže od uvale Perila do AC Bijela uvala u Općini Funtana, 2014-2016

Idejni, glavni i izvedbeni Uređenje plaže (kupališta) Hidrobaza u naselju Štinjan, Pula, 2014 – 2016

Glavni i izvedbeni Uređenje plaže „Val de Lesso“ u Rovinj, 2014. – 2015.

Idejni projekt: Sanacija odlagališta građevinskog otpada “Turnina” – Rovinj, 2014.

Idejni,glavni i izvedbeni projekt: Multifunkcionalno igralište na Valdebeku, Grad Pula, stambeno naselje Valdebek, 2011.-2016.

Idejni i glavni projekt s elementima izvedbenog: Projekt krajobrazne arhitekture za zahvat uređenja Titovog parka u Puli, Grad Pula, 2012.

i dr.