Amerikanski vrtovi -Opatija


Concept design – Idejno rješenje

Year – Godina: 2016

Client – Investitor: Parkovi d.o.o.

Location – Lokacija :Opatija, Croatia

Area – Površina: 8.426 m2