Amerikanski vrtovi -Opatija / American gardens – Opatija

Project type: Historical parks

Concept design – Idejno rješenje

Year – Godina: 2016

Client – Investitor: Parkovi d.o.o.

Location – Lokacija :Opatija, Croatia

Area – Površina: 8.426 m2

Amerikanski vrtovi bili su dio turističke ponude Opatije kao botanički vrt 30 -tih godina prošlog stolijeća, obnovom Amerikanskih vrtova osim što čuvamo kulturnu baštinu vraćamo Opatiji jedan segment povijesne turističke ponude koji je vrlo aktualan i danas.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.