Naselje Podbrežje – Zagreb / Residential area Podbrežje – Zagreb

Project type: Residential landscape – Krajobrazno rješenje naselja

Architecture – Arhitektura: Connecto projekt d.o.o. – Mladena Ahmetović Štemberger

Concept design – Idejno rješenje

Year – Godina: 2017

Client – Investitor: ZAGREBAČKA STANOGRADNJA d.o.o.

Location – Lokacija : Naselje Podbrežje, Zagreb

Area – Površina naselja: 1,9 ha

CJELOVITO KRAJOBRAZNO RJEŠENJE NASELJA PODBREŽJE

Krajobrazno uređenje naselja Podbrežje se temelji na načelu povezanih zelenih površina kao multifunkcionalnih površina koje predstavljaju važnu zelenu infrastrukturu u gradu.

U tom smislu zelene površine, osim povećanja estetskih vrijednosti naselja imaju niz važnih ekoloških i socioloških funkcija i ciljeva:

 • veća kvaliteta života građana, zdravo naselje i mjesto za socijalizaciju
 • smanjenje stakleničkih plinova
 • smanjenje buke
 • sadržavanje lebdećih čestica
 • ublažavaju mikroklimu grada – sijena i evapotranspiracija
 • energetska učinkovitost grada – smanjuju potrošnju električne energije – hlađenjem grada
 • poboljšavaju upravljanje oborinskim vodama – smanjenjem površinskg otjecanja

U vegetacijskom smislu najjači elementi koji oblikovno izjednačavaju i povezuju zelene površine u naselju su stablašice raskošnog volumena koje se protežu kroz cijelo naselje.

Predloženo je cjelovito krajobrazno rješenje naselja Podbrežje, koji uključuje zelene površine definirane UPU-om prema svojim oblikovno-funkcionalnim karakteristikama na:

 • park naselja;
 • zelene površine uz stambene građevine;
 • zelene površine uz građevine javne i društvene namjene;
 • zelene površine uz građevine za šport i rekreaciju;
 • zaštitne zelene površine;
 • zelenilo u koridorima prometnica.

Sveukupno realizacijom ovog zahvata doprinos u smanjenu emisija CO2 je 56.000 kg/god.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: