Urbana oprema/ Urban furniture

Cilj ovog rada je osmišljavanje elemenata urbane opreme koji bi poslužili za sakrivanje instalacija koje su neophodne na javnim površinama koje međutim u estetskom smislu ne zadovoljavaju potrebe grada.

Instalacije koje se najčešće pojavljuju na javnim površinama, pogotovo na graničnim zonama između pješačkih zona grada i kolnih površina jesu:

– elektro ormarići – HEP

– upravljački ormarići za pilomate

– ormarići za video nadzor i sl.

Postavljanjem svih tehničkih uvjeta dobivamo minimalne dimenzije “modula” za sakrivanje ormarića koji će se integrirati u raznim elementima urbane opreme.

Istraživanjem mogućnosti integracije modula za sakrivanje ormarića i razne urbane opreme došli smo do zaključka da je moguća dobra integracija u slijedećim elementima:

– vaze

– klupe

– stalci za bicikle

– stolovi

Potrebno je napomenuti da predloženi elementi u različitim kombinacijama mogu zadovoljiti razne potrebe u odnosu na lokaciju u kojoj se postavljaju.

Moguće kombinacije

Predloženi elementi urbane opreme u kojima su sakriveni ormarići mogu se koristiti samostalno budući da sa jednim elementom možemo sakriti i zadovoljiti potrebe ormarića ili u kombinaciji sa drugim elementima što ovisi o lokaciji na kojoj se planira postavljanje takve opreme.

Moguće kombinacije opreme su linearne, kombinacije na I, L i na T. Osim linearnih kombinacija moguće su i kompozicije u obliku parkleta.

Parklet je jedno parkirno mjesto pretvoreno u malom prostoru za druženje i odmaranje, najčešće se nalazi uz nogostup.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.