Urbana oprema/ Urban furniture

Cilj ovog rada je osmišljavanje elemenata urbane opreme koji bi poslužili za sakrivanje instalacija koje su neophodne na javnim površinama koje međutim u estetskom smislu ne zadovoljavaju potrebe grada.

Instalacije koje se najčešće pojavljuju na javnim površinama, pogotovo na graničnim zonama između pješačkih zona grada i kolnih površina jesu:

– elektro ormarići – HEP

– upravljački ormarići za pilomate

– ormarići za video nadzor i sl.

Postavljanjem svih tehničkih uvjeta dobivamo minimalne dimenzije “modula” za sakrivanje ormarića koji će se integrirati u raznim elementima urbane opreme.

PLAN10-URBANA-OPREMA-1

Istraživanjem mogućnosti integracije modula za sakrivanje ormarića i razne urbane opreme došli smo do zaključka da je moguća dobra integracija u slijedećim elementima:

– vaze

– klupe

– stalci za bicikle

– stolovi

Potrebno je napomenuti da predloženi elementi u različitim kombinacijama mogu zadovoljiti razne potrebe u odnosu na lokaciju u kojoj se postavljaju.

Moguće kombinacije

PLAN10-URBANA-OPREMA-6_1

 

Predloženi elementi urbane opreme u kojima su sakriveni ormarići mogu se koristiti samostalno budući da sa jednim elementom možemo sakriti i zadovoljiti potrebe ormarića ili u kombinaciji sa drugim elementima što ovisi o lokaciji na kojoj se planira postavljanje takve opreme.

Moguće kombinacije opreme su linearne, kombinacije na I, L i na T. Osim linearnih kombinacija moguće su i kompozicije u obliku parkleta.

PLAN10-URBANA-OPREMA-9-1

PLAN10-URBANA-OPREMA-10-1

Parklet je jedno parkirno mjesto pretvoreno u malom prostoru za druženje i odmaranje, najčešće se nalazi uz nogostup.

PLAN10-URBANA-OPREMA-7-1

PLAN10-URBANA-OPREMA-8-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: