Villa Arsia

Project type: Private garden – Privatni vrt, Conceptual design – Idejno rješenje, Year – Godina : 2017, Client – Investitor : Ostović Family

Location – Lokacija : Sv. Bartul – Raša – Croatia

Vila Arsia smještena je na južnom obronku naselja Sv. Bartul kod Labina, plasirana je na tržištu kao luksuzna vila za odmor u kojoj može boraviti maksimalno 8 osoba. Aktualno dijelovi okoliša koji se aktivno koriste su zona bazena i zona kamina sa terasom. Ostale zone nemaju određenu namjenu te možemo zaključiti da primarno imaju estetsku funkciju. Na prirodnom neuređenom terenu prisutne su potištene stablašice i šikarasta vegetacija, na nekim dijelovima erozija tla je jaka te trava ne raste.

Ovim idejnim rješenjem predlažemo nove sadržaje u eksterijeru.

Varijanta 1

Varijanta 2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.