VILLA ARSIA – OPĆINA RAŠA

Project type: Private garden – Privatni vrt

Conceptual design – Idejno rješenje

Year – Godina : 2017

Client – Investitor : Ostović Family

Location – Lokacija : Sv. Bartul – Raša – Croatia

Vila Arsia smještena je na južnom obronku naselja Sv. Bartul kod Labina, plasirana je na tržištu kao luksuzna vila za odmor u kojoj može boraviti maksimalno 8 osoba.

Aktualno dijelovi okoliša koji se aktivno koriste su zona bazena i zona kamina sa terasom. Ostale zone nemaju određenu namjenu te možemo zaključiti da primarno imaju estetsku funkciju.

Na prirodnom neuređenom terenu prisutne su potištene stablašice i šikarasta vegetacija, na nekim dijelovima erozija tla je jaka te trava ne raste.

Ovim idejnim rješenjem predlažemo nove sadržaje u eksterijeru.

Varijanta 1

Varijanta 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: