PRIVATNI VRTOVI

Što sadrže naši projekti?

Idejno rješenje sadrži:

 1. Prijedlog dizajna i stila uređenja – ” ploča ideja s primjerima”
 2. Idejno oblikovanje svih tvrdih površina ( staze, terase, parkiralište, funtane, ili druge vodene motivacije) definicija materijala, upoznavanje investitora s trendovima i primjerima u praksi
 3. Prijedlog opreme
 4. Prijedlog biljnog materijala po skupinama: stablašice, grmlje, trajnice i sl. s fotoilostracijama bilja po skupinama.
 5. Idejni plan sadnje
 6. 3D prikazi
 7. Aproksimativni troškovnik

Izvedbeni projekt:

Tekstualni dio

 1. Tehničko obrazloženje s programom kontrole kvalitete izvedenih radova
 2. Troškovnik za izvedbu

Grafički dio

 1. Situacioni plan
 2. Kotno nivelacioni plan: plan u kojem su označeni svi građevinski elementi vrta s visinskim kotama
 3. Plan sadnje: označena je pozicija vrsta i količina bilja
 4. Projekt navodnjavanja
 5. Izvedbeni detalji svih građevinskih elemenata (staze, zidovi, stepeništa i sl.)

Reference: